Kalender

Här står när ridhuset är bokat. För att boka ridhuset, kontakta Anette 070-253 58 96.
Under fliken prislista finns mer information.  

Hinderfritt måndagar, onsdagar och fredagar (förutsatt att du inte bokat ridhuset) 
Ofta hinder i manegen tisdagar och torsdagar

Juni

03 fredag ridhuset bokat kl 17:00-18:00 samt kl 18:30-19:30


12 söndag ridhuset bokat kl 13:30-14:30 samt 15:30-18:30 


13 måndag hinder på banan under dagen, ridhuset bokat kl 10:30-12:00


15 onsdag ridhuset bokat kl 17:00-18:30