Kalender

Här står när ridhuset är bokat. För att boka ridhuset, kontakta Lovisa 073-372 01 66.
Under fliken prislista finns mer information.  

Hinderfritt måndagar, onsdagar och fredagar (förutsatt att du inte bokat ridhuset) 
Ofta hinder i manegen tisdagar och torsdagar

September 

 02 fredag ridhuset stängt under dagen. 

03 lördag ridhuset bokat kl 09:30-11:30 
Lektioner för Lovisa
 

07 onsdag ridhuset bokat kl 19:30-20:30
Lektioner för Lovisa 
 

08 torsdag ridhuset bokat kl 18:00-19:30 Lektioner för Lovisa 

 
12 måndag hinder framme från kl 16 som kommer stå kvar till tisdag.   
 

13 tisdag ridhuset bokat kl 17:00-19:00 
Hopplektioner för Lovisa
 

14 onsdag ridhuset bokat kl 18:30-19:30, Lektioner för Lovisa  


16 fredag ridhuset bokat kl 17:00-18:00


17 lördag ridhuset bokat kl 10:00-12:00


18 söndag ridhuset bokat kl 16:00-17:30  


22 torsdag bevattning kl 12:30-16:30   
 

30 fredag ridhuset stängt från kl. 19 pga banbygge inför Pay and Jump


Oktober

01 lördag
Förmiddag: Pay and jump, mer info o anmälan till Lovisa 073-372 01 66 
Eftermiddag: Kurs för Nora Kohle, mer info och anmälan till Martina 070-758 73 29