Kalender

Här står när ridhuset är bokat. För att boka ridhuset, kontakta Anette 070-253 58 96.
Under fliken prislista finns mer information.  

Hinderfritt måndagar, onsdagar och fredagar (förutsatt att du inte bokat ridhuset) 
Ofta hinder i manegen tisdagar och torsdagar

September

04 lördag ridhuset bokat kl 09:00-10:00


 05 söndag ridhuset bokat kl 16:00-17:00

   
07 tisdag ridhuset bokat kl 18:00-19:00 

 
18 lördag hinder i manegen under dagen. Tomt under eftermiddag/kväll.